Agenda

 

Gezien de door de overheid onlangs afgekondigde maatregelen in het kader van de toename van de verspreiding van het coronavirus en de daarbij behorende individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid vinden we het niet wenselijk en raadzaam de Adventvespers doorgang te laten vinden.
Een uiterst moeilijke beslissing, maar de huidige situatie biedt ons geen andere uitweg.
Als er van ieder een inspanning gevraagd wordt het virus te bestrijden rest ons weinig anders dan voorlopig met de zangactiviteiten te stoppen. Heel jammer, temeer ook omdat we terug kunnen zien op een tweetal goed gezongen vieringen in het afgelopen weekend.
Gezondheid en welzijn is een groot goed, laten we z’n allen daar een bijdrage aan leveren in de zorg voor elkaar.