Getijden

Groeiende aandacht voor eeuwenoude traditie
Het Getijdengebed is van alle tijden

Al eeuwen worden vooral in abdijen en kloosters dagelijks de getijden gebeden of gezongen.
Deze waardevolle liturgische viering is helaas in maar in een klein aantal parochiekerken bekend en onbekend maakt al gauw onbemind.
Toch heeft deze vorm van liturgie een eigen aantrekkingskracht en zien we een alsmaar groeiende belangstelling.
In de vijf gebedsgetijden Metten, Lauden, Sext, Vespers en Completen brengen wij God dank en geven de eer die Hem toekomt.
Daarom vragen deze vieringen er dan ook om gezongen te worden.
Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan richt zich vooral op het kerkelijk avondgebed de Vespers , welke plaatsvindt op het scharnierpunt als de dag overgaat naar de avond en de lichten worden ontstoken.
De kern wordt gevormd door een aantal Psalmen welke steeds worden omringd met een antifoon, aangepast aan het kerkelijk jaar.
De lofzang van Maria, het Magnificat, heeft altijd een centrale plaats gevolgd door een aantal gebeden en een kort gebed voor alle gestorvenen.
Een Maria antifoon, weer aangepast aan het kerkelijk jaar besluit de Vespers.
De Vespers wordt door het Gregoriaans Getijdenkoor gezongen op de vier zondagen van de Advent,
op bijzondere Mariafeesten, in de Mariamaand mei en de rozenkransmaand oktober.
Daarnaast op het Hoogfeest van Pasen en Pinksteren en het feest van de patroonheilige St. Jan de Doper op 24 juni, wanneer dit in een weekend valt.
In de vroege morgenuren van Paaszaterdag worden de Metten en Lauden gezongen.
Met deze vieringen wil het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan het eeuwenoude erfgoed van het Gregoriaans bewaren.
Het Latijn, de taal van het Gregoriaans kent een uitdrukkingskracht die maar moeilijk in de moderne talen is te vinden.
De mystieke sfeer van gebed, rust , bezinning en spiritualiteit nodigt in onze jachtige tijd steeds meer mensen uit dit met ons mee te vieren.