Eerst komende viering

De Vespers op de vier Zondagen van de Advent

 

Op zondagmiddag 27-11, 4-12, 11-12 en 18-12 om 16.30 uur in de Sint Jans kerk in Zutphen en op 10-12 om 17.00 uur in de Sint Willibroduskerk in Vierakker zingt het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan de Advents Vespers.

 

Al eeuwen worden in abdijen en kloosters dagelijks de getijden gebe­den of gezongen. Deze vorm van liturgie heeft een eigen aantrekkingskracht en er bestaat  een alsmaar groeiende belangstelling voor deze meditatieve en spirituele vieringen.

 

De Vespers zijn – naast de Lauden in de ochtend – de belangrijkste van de dagelijkse getijden.  Ze worden gebeden bij het overgaan van de dag naar de nacht wanneer de lichten worden ontstoken.

Wij brengen dank aan God voor de voorbije dag en prijzen Zijn naam en geven de eer die Hem toekomt. Vanuit deze aard vragen de Vespers dan ook om gezongen te worden met actieve deelname van de gelovigen (SC 113*). Het koor volgt hierbij de monastieke ordening.

Iedere Vespers beginnen met het openingsgebed Deus in adiutorium meum intende, gevolgd door een viertal Psalmen voorafgegaan en afgesloten met een korte Antifoon. Op de 4e Adventszondag wordt bovendien – voorafgaand aan de Vespers, achterin de kerk – het Veni redemptor gentium gezongen.

Na de Psalmen volgen een korte lezing uit het Nìeuwe Testament, een responsorie en de Adventshymne Conditor alme siderum. Als uitdruk­king van eerbied en gebed volgt ná de hymne de bewieroking van het H. Sacrament, koor, de Icoon van St. Jan de Doper en de gelovigen.

Het Magnificat, de lofzang van Maria (Lucas 2e hoofdstuk), wordt weer ingeleid en afgesloten met een korte antifoon. In de Vespers van de 4e Adventszondag zijn dit de zgn. O-Antifonen omdat zij alle met de uitroep ‘O’ beginnen. Een bijzonderheid is daarbij dat de eerste letters van de aanspreektitels, te beginnen bij de laatste van deze zeven Antifonen een acrostichon (naamvers) vormen, nl. ERO CRAS (Morgen zal ik er zijn).

Na het Magnificat volgen de Preces (voorbeden), het gezongen Pater Noster (Onze Vader) en het gebed van de dag. De Vespers worden telkens afgesloten met de Maria-antifoon Alma Redemptoris Mater en met het zingen van het Rorate Caeli.

De vespers in de Sint Jan worden in  het Latijn gezongen. Naast de psalmen zingt het koor enkele Mariahymnen.

Met deze Vespers en de Getijdenvieringn wil het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan het kostbare erfgoed van het Gregoriaans bewaren. Het Gregoriaans is door het Vaticaans Concilie dé kerkzang bij uitstek genoemd, die de voornaamste plaats moet innemen (SC 116). Daarnaast is het Latijn nog altijd de taal van de Kerk (SC 36) en heeft het Concilie het getijdengebed belangrijk genoemd voor álle gelovigen, dus niet alleen voor de geestelijkheid (SC 100).

Door deze teksten te zingen in onze tijd, zoals zoveel anderen het vóór ons eeuwen lang deden, wordt het een gebed van alle tijden. Een stukje eeuwigheid in het nu. Het Gregoriaans kent daarnaast een kracht van uitdrukking – vooral door de eenheid van tekst en muziek – die in moderne talen maar moeilijk is terug te vinden. De sfeer van gebed, meditatie en bezinning past daarom goed bij dit kerkelijk avondgebed.

Het Getijdenkoor Sint Jan verleent medewerking aan dit officiegebed. Het koor zingt onder leiding van Jeroen Pijpers.