Reacties

Van Vespers genieten…..
“Afgelopen zondag verzorgde het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan de Vespers in de prachtig gerestaureerde eeuwenoude kerk.
Ik was nog niet binnen, of daar was hij weer; de deken van rust, alsof je de stilte inademt.
Dat deed me goed, net als de gezangen van het Getijdenkoor.
De rustgevende klanken van de Vespers, het kerkelijk avondgebed, hadden een weldadige uitwerking.
Een krachtiger tranquillizer is nauwelijks denkbaar.
Ik hoop dat de vele bezoekers zich bij het verlaten van de kerk zich net zo verstild voelen als ik.
Zondag om vijf uur zingen ze weer en dan ben ik –Deo volente- opnieuw van de partij.”
Annegreet

Vanaf onze rustige plek op de camping zien we in de verte de torens van Zutphen. Op de fiets naar de gezellige weekmarkt en de stad verkent, wat een plaatje !!! In de zijkapel van de St. Janskerk konden we voorzichtig naar binnen kijken en zagen we de aankondiging van de Vespers op het feest van Maria ten Hemelopneming diezelfde avond. Het zou tevens een mooie gelegenheid zijn om ook het overige interieur te bewonderen. Maar we kregen veel meer dan we verwacht hadden ! Wat een belangstelling en dat op een fraaie zomeravond in vakantietijd. Het koor begon achter in de kerk met een intredezang, waar we stil van werden. Prachtig klonk dat in deze eerbiedige ruimte.
We hadden wel een tekstboekje maar hebben er nauwelijks in gekeken, zo werden we meegenomen met deze rustgevende gezangen.
​In onze parochie zijn nauwelijks mannen voor het koor te vinden en hier stonden er maar liefst 18. Waar vind je dit nog ? Deze Vespers heeft diepe indruk op ons gemaakt, waar we ’s avonds onder de luifel nog lang over nagepraat hebben. We denken erover om straks maar een uurtje te rijden om dit ook eens in de Advent mee te maken.
Fam. Rijsbergen

Getijdenvieringen tillen een mens weer op
De vespers die u nu beluistert behoort tot een van de oudste liturgische schatten van de katholieke kerk. Het vormt een onderdeel (avondgebed) van het koorgebed zoals dat al vele eeuwen werd gebeden of gezongen door monniken in kloosters of koorheren in kathedrale kapittels.
Het hart van het koorgebed omvat de vaste psalmen die door een guirlande van wisselende teksten ,hymnen en responsoria het leven van Christus ieder jaar opnieuw doen herbeleven van zijn geboorte met Kerstmis via het laatste avondmaal naar zijn dood op het kruis en zijn verrijzenis op Pasen.
Tijdens de Advent worden de Vespers gezongen als voorbereiding op Kerstmis. Zij vormt een hartstochtelijke schreeuw om verlossing en bevrijding,om waardigheid en vrede voor het mensdom. De teksten zijn veelal ontleend aan de profeten van het oude testament die de komst van de Messias afsmeekten en verkondigden. In het sobere en sonore gregoriaans uitgevoerd geven zij ons gelegenheid een onderdeel van een tekst te overwegen maar vaak worden onze gedachten en verlangens gedragen door het gregoriaans en meegevoerd naar hogere sferen tot in de gewelven van de eeuwenoude St.Jan.
Onze dagelijkse activiteiten en zorgen komen in een ander daglicht, krijgen een ruimer perspectief waarin ego en materie hun juiste plek krijgen.
Een tiental jaren geleden werd het Getijdenkoor opgericht in samenhang met de restauratie van de St.Jan. Een oude liturgische schat werd opgegraven en kwam in korte tijd tot volle wasdom.
Het koor telt ca. 20 leden en wordt beluisterd door een groeiend aantal bezoekers.
In de Vastentijd worden voorbereidingen getroffen voor de plechtige viering van Metten en Lauden (ochtendgebeden ) op Paaszaterdag. Het grote aantal wisselende gezangen op die dag vraagt om veel repetities. In deze seculiere tijd is er kennelijk een groeiende behoefte aan herwaardering van oeroude vormen van spiritualiteit met aandacht voor de/het Eeuwige.
In dankbaarheid mogen wij al vele jaren meevieren en luisteren naar het Getijdenkoor
George L. Oomen

Zalf voor de Ziel
Sinds vele jaren weten wij ons een vaste bezoeker van de Getijdenvieringen van het Gregoriaans Koor. In oktober/november begint het al te ‘kriebelen’: ‘Wanneer is het de 1e Advent en is de viering dan ook weer om vijf uur ’s middags in die stemmige St. Janskerk?” Als het even kan bezoeken we ze vervolgens alle vier, en heerlijke voorbereiding op de Zalige Kersttijd.
Zo beleven we ook de vieringen rond andere hoogtijdagen in de ‘Gregoriaanse rite’ in de loop van het jaar dat komt en gaat, dat komt en gaat zolang God het wil.
We beschouwen het als een weldadige zalf voor onze ziel.
Is het die regelmaat, die trouwe orde? Zeker. Maar het is veel meer dan alleen het tijdsaspect.
De gewijde en toch ontspannen sfeer, de ‘mannenbroeders’ in hun witte pijen, met daaronder soms zichtbaar hun deftige of vrijetijdskostuum, hun blik, hun handelingen, de geur van wierook maar vooral hun sonore stemmen onder leiding van wie dan ook.
Het doet ons wat, het doet ons veel, het doet ons goed. Waarom? In de stilte van deze middeleeuwse kerk, de rustgevende omgeving, de vocale klanken, het rustige onveranderlijk ritme van de raadselachtige woorden – gelukkig met vertaling- komen we zelf tot rust, zien we de dingen van het leven in een kalmer perspectief, onderscheiden we beter wat wel en wat minder belangrijk is.
​De hartslag daalt, de bloeddruk vermoedelijk ook en de levenskracht, de vitaliteit stijgt. Voorbeelden ? Genoeg. Misschien een volgende keer. Het Gregoriaans Getijdenkoor wensen wij : Gezondheid en Geluk. Dank !!!
Nico Hoffer ( † juni 2014)