Getijdenkoor

Het Interkerkelijk Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan is opgericht in de nazomer van 1994 met als doel de kostbare schat van deze eeuwenoude muziek te bewaren waarbij het accent op de eerste plaats ligt in het verzorgen van enkele getijden uit het Kerkelijk Officie, w.o. het Avondgebed, de Vespers en de Metten en Lauden op Paaszaterdag.
Wij zijn een hechte en enthousiaste oecumenische groep van ca. 12 zangers uit Zutphen en de wijde regio die geïnteresseerd zijn in de wortels van het gregoriaans en geboeid zijn in haar muzikale rijkdom en spiritualiteit.
Dat betekent dat wij ernaar streven deze liturgische gezangen uit te voeren op en zo hoog mogelijk niveau.
Mannen en met name ook jongeren die dit onderschrijven worden van harte uitgenodigd zich bij ons aan te sluiten.
U hoeft nog niet over de beste stem te beschikken, want die krijgt u na wat oefening van ons
cadeau !

 

                           

 

Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan verzorgde in de afgelopen tijd o.a. de Hoogmis en Vespers op de ledendag van de Vereniging voor Latijnse Liturgie in de Zutphense St. Jan en de Vespers in de Kathedrale Basiliek St. Jan in Den Bosch.
Daarnaast bezochten wij de Abdij van de Benedictijnen in Chevetogne en Gerleve.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Schenk, Email: info@getijdenkoorstjanzutphen.nl

Getijdenkoor
Getijden in de Zutphense St. Jan versterken
het gevoel dat de traditie van het gregoriaans
terecht wordt voortgezet en doorgaans
toch blijft klinken in kloosters en in kerken

en als de stilte hoorbaar wordt in antifonen
verdwijnt het alledaagse in deze atmosfeer
door toonzetting en teksten van weleer
het uur vindt hier een bijna tijdloos onderkomen
wij zijn en blijven in ons dagelijks leven
als wandelaars op zoek op onze doorreis
naar iets waaruit wij eertijds zijn verdreven
hier levert onze zang het zoveelste bewijs
dat men verdwaald is – al is het maar voor even-
in het tuinhuis van het aardse paradijs.
Ton Luijten (een koorlid)
Kerstmis 2012